Syslog level a facility v /etc/syslog.conf

Soubor /etc/syslog.conf říká systémovému log daemonu syslogd, kam má které systémové zprávy zapsat.


Direktiva v konfiguračním souboru obsahuje dvě pole oddělené tabulátorem:

facility.level [; facility.level]	akce

Kde facility může nabývat hodnot:

user – Messages generated by user processes. This is the default priority for messages from programs or facilities not listed in this file.

kern – Messages generated by the kernel.

mail – The mail system.

daemon – System daemons, such as in.ftpd

auth – The authorization system: login, su, getty, among others.

lpr – The line printer spooling system: lpr, lpc, among others.

news – Reserved for the USENET network news system.

uucp – Reserved for the UUCP system; it does not currently use the syslog mechanism.

cron – The cron/at facility; crontab, at, cron, among others.

local0-7 – Reserved for local use.

mark – For timestamp messages produced internally by syslogd.

* – An asterisk indicates all facilities except for the mark facility.

A level (v pořadí s klesající důležitostí):

emerg – For panic conditions that would normally be broadcast to all users.

alert – For conditions that should be corrected immediately, such as a corrupted system database.

crit – For warnings about critical conditions, such as hard device errors.

err – For other errors.

warning – For warning messages.

notice – For conditions that are not error conditions, but may require special handling. A configuration entry with a level value of notice must appear on a separate line.

info – Informational messages.

debug – For messages that are normally used only when debugging a program.

none – Do not send messages from the indicated facility to the selected file. For example, a selector of

*.debug;mail.none

will send all messages except mail messages to the
selected file.

A nakonec hodnoty akce (kam se má zpráva nasměrovat):

filename (s počátečním lomítkem /) – Zápis do souboru (otevřen v append modu).

host (s prefixem @) – Přesměrováno do syslogu na jinou stanici.

username[,username] – Zpráva se vypíše na konzoli uživateli, pokud je zalogován.

* – Zpráva bude odeslána všem zalogovaným uživatelům.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *