Solaris Volume Manager – mirror disků

Předcházející verze nástroje Solaris Volume Manager se jmenovaly různě. Nejznámější název je zřejmě v Solaris 8 obsažený Solstice DiskSuite. V Solaris 10 je již tento manager součástí systému a jmenuje se Solaris Volume Manager (SVM). Máme tak možnost přímo nástroji systému vytvářet z připojených disků RAID, aniž bychom museli použít například Veritas VxVM.

Co je k tomu pořeba?

Základem jsou samozřejmě nainstalované alespoň základní packages SVM – SUNWmdr a SUNWmdu. Ty nám do systému mj. nainstalují příkazy meta*, které slouží pro manipulaci s metadevices.

Solaris Volume Manager si informace o jednotlivých zařízení ukladá do takzvaných metadatabazí. Jsou to malé (cca 4MB) části partišny, ve kterých se udržují informace o aktuální konfiguraci SVM. Těchto metadb je dobré mít dostatečný počet na různých discích, abychom při havárii disku nepřišli i informace o strukuře a tím i o všechna data. Rozložení může být například takovéto:

# metadb -i
    flags      first blk    block count
   a m p luo    16       8192      /dev/dsk/c0t0d0s4
   a  p luo    16       8192      /dev/dsk/c0t1d0s4
   a  p luo    16       8192      /dev/dsk/c0t1d0s6
   a  p luo    16       8192      /dev/dsk/c0t1d0s7
   a  p luo    16       8192      /dev/dsk/c0t0d0s7
   a  p luo    16       8192      /dev/dsk/c0t0d0s6

Vidíme, že na discích c0t0d0 a c0t1d0 jsou metadatabáze na 4., 6. a 7. partition, a že jsou up to date. Prozradím vám, že velikost 4. partišny na obou discích je pouze 1 cylindr a neobsahuje nic jiného, než metadb a partišny 6 a 7 jsou fs, které na začátku obsahují také kopii metadb.

Ale popořadě.

Layout

Nejprve je třeba rozhodnout o layoutu disku. Pro naše účely budeme dále uvažovat o RAID-1 (tj. mirror disku). Z různých důvodů je třeba, aby na jednom disku byly alespoň 2 kopie metadb. Budeme tedy potřebovat alespoň jednu neobsazenou a nenamountovanou partišnu. Ostatní mohou být v systému použity. Znamená to, že jsme schopni nasadit SVM a zmirrorovat disk i na plně funkčním a běžícím systému. Samozřejmě, pokud budeme mít alespoň jednu partišnu s cca 8MB (velikost jedné kopie metadb je něco kolem 4MB).

Takže dejme tomu, že máme funkční systém na disku c0t0d0 s tímto layoutem:

partition mount point
c0t0d0s0  /
c0t0d0s1  swap
c0t0d0s2  backup
c0t0s0s3  - neobsazeno -
c0t0s0s4  - zatím neobsazeno - jen 1 cylinder - bude soužit jen pro metadb
c0t0s0s5  /var
c0t0s0s6  - neobsazeno - bude použito pro /var/crash
c0t0s0s7  - neobsazeno - bude použito pro /var/audit

K dispozici máme ještě druhý nepoužitý disk c0t1d0, který naformátujeme naprosto shodně:

# prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s2 | fmthard -s - /dev/rdsk/c0t1d0s2

Metadb

Vytvoříme tedy základní (master) metadb a zkontrolujeme vytvoření:

# metadb -a -f c0t0d0s4
# metadb -i

Kopie metadb vytvoříme i na zatím nepoužitých partišnách s6 a s7 obou discích a samozřejmě i na s4 na druhém disku:
# medadb -a c0t1d0s4 c0t0d0s6 c0t1d0s6 c0t0d0s7 c0t1d0s7

Pozor: Nevytvářejte metadb na partišnách, na kterých máte data! Příkaz metadb přepíše prvních cca 4MB.

Čistý mirror (bez dat)

Nyní máme zajištěn dostatečný počet metadb na obou discích a můžeme přejít k vytváření metadevices. Na c0t0d0s7 a c0t0d0s6 vytváříme nové mirrory, takže nás zatím netrápí data na disku:

# metainit d17 1 1 c0t0d0s7
# metainit d27 1 1 c0t1d0s7
# metainit d7 -m d17 d27
# newfs /dev/md/dsk/d7

Tímto jsme vytvořili filesystém na mirroru d7, který se skládá ze dvou submirrorů d17 (c0t0d0s7) a d27 (c0t1d0s7)

Stejně budeme postupovat i pro mirror d6:

# metainit d16 1 1 c0t0d0s6
# metainit d26 1 1 c0t1d0s6
# metainit d6 -m d16 d26
# newf /dev/md/dsk/d6

A mirrory jsou hotové:

# metastat
d6: Mirror
  Submirror 0: d16
   State: Okay    
  Submirror 0: d26
   State: Okay    
  Pass: 1
  Read option: roundrobin (default)
  Write option: parallel (default)
  Size: 16770048 blocks (8.0 GB)

d16: Submirror of d6
  State: Okay    
  Size: 16770048 blocks (8.0 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c0t0d0s6   10176   Yes      Okay  Yes

d26: Submirror of d6
  State: Okay    
  Size: 16770048 blocks (8.0 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c0t1d0s6   10176   Yes      Okay  Yes

d7: Mirror
  Submirror 0: d17
   State: Okay    
  Submirror 0: d27
   State: Okay    
  Pass: 1
  Read option: roundrobin (default)
  Write option: parallel (default)
  Size: 8385024 blocks (4.0 GB)

d17: Submirror of d7
  State: Okay    
  Size: 8385024 blocks (4.0 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c0t0d0s7   10176   Yes      Okay  Yes

d27: Submirror of d7
  State: Okay    
  Size: 8385024 blocks (4.0 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c0t1d0s7   10176   Yes      Okay  Yes

Za povšimnutí stojí údaj Start Block u metastat , který říká, že systém nezačíná hned na začátku partition, ale až od bloku 10176. Je to tím, že na začátku partišny máme umístěnou metadb a vlastní data tak začínají o něco dál.

Můžeme je nyní přimountovat a zapsat do /etc/vfstab.

# df -k
Filesystem      kbytes  used  avail capacity Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s0  8262869 5396800 2783441  66%  /
/dev/dsk/c0t0d0s5  4133598 541020 3551243  14%  /var
/dev/md/dsk/d6    8257781  8211 8166993   1%  /var/crash
/dev/md/dsk/d7    4128750  4150 4083313   1%  /var/audit

(zkráceno)

Mirror s daty

U FS /var je to už něco jiného. Tento FS je přimountovaný a jsou na něm data. Musíme proto postupovat opatrně. Z “živé” partišny c0t0d0s5 uděláme submirror d15 a z něho mirror d5:

# metainit -f d15 1 1 c0t0d0s5
# metainit d5 -m d15
#
# metastat d5
d5: Mirror
  Submirror 0: d15
   State: Okay     
  Pass: 1
  Read option: roundrobin (default)
  Write option: parallel (default)
  Size: 8395200 blocks (4.0 GB)

d15: Submirror of d5
  State: Okay     
  Size: 8395200 blocks (4.0 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c0t0d0s5     0   No      Okay  Yes

Nyní máme vytvořen mirror d5, sestávající zatím pouze z jediného submirroru d15 (c0t0d0s5). Tento mirror je již funkční, ale než k němu připojíme druhý submirror (d25), musíme přemountovat /var na tento nový mirror. Uděláme to tak, že změníme v /etc/vfstab záznam pro /var například na:

/dev/md/dsk/d5  /dev/md/rdsk/d5   /var   ufs  1   no   nologging

POZOR: Druhý submirror můžeme připojit až po přemountování systému!

Mirror swapu

Pokud budeme mirrorovat i swap, nesmíme zapomenout nastavit /etc/dumpadm.conf. Nikdy needitujeme rucne, ale pomocí:

# dumpadm -d /dev/md/dsk/d1

Mirror root FS

Podobný “úkon” provedeme i s root filesystemem. Opět vytvoříme zatím jen mirror (d0) s jedním submirrorem (d10) a druhý submirror (d20) přidáme až pro přemountování:

# metainit -f d10 1 1 c0t0d0s0
# metainit d0 -m d10

Jelikož se root FS mountuje při bootu ještě před tím, než si systém přečte /etc/vfstab, musíme mu dát vědět, že má rovnou mountovat mirror. Lze to upravit ručně v /etc/system (direktiva rootdev), ale SVM to umí vše udělat za nás příkazem metaroot:

# metaroot d0

Můžeme se přesvědčit, že byla provedena změna v /etc/vfstab a /etc/system. Po tomto příkazu je třeba restartovat systém, aby se již přimountovaly nové mirrory. Před tím se pro jistotu podíváme na cesty k diskům a flushneme zápisy na disk:

# ls -l /dev/dsk/c0t0d0s0
lrwxrwxrwx 1 root root 41 Jun 16 12:50 /dev/dsk/c0t0d0s0 ->
../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@0,0:a
# ls -l /dev/dsk/c0t1d0s0
lrwxrwxrwx 1 root root 41 Jun 16 12:50 /dev/dsk/c0t1d0s0 ->
../../devices/pci@1f,4000/scsi@3/sd@1,0:a
# lockfs -fa

Pokud jsme nahodou na discich meli nejaky jiny volume manager a boot block muze korupnuty, doporucuji provest prikaz:

# installboot /usr/platform/`uname -i`/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t0d0s0

Tim se nestane, ze dostaneme pri bootu error hlaseni “The file just loaded does not appear to be executable.”

A nakonec restartujeme:

# init 0

Init 0 jsme použili proto, abychom si v ok promptu rovnou zapsali alternativní boot cesty (to pro případ, že nám odejde disk c0t0d0, z kterého normálně bootujeme):

ok nvalias backup_root /pci@1f,4000/scsi@3/sd@1,0:a
ok setenv boot-device disk backup_root
ok nvstore
ok boot

Nyní přijde na řadu dokončení mirrorů d0 a d5. Vytvoříme druhé submirrory a připojíme je ke stávajícím mirrorům:

# metainit d25 1 1 c0t1d0s5
# metainit d20 1 1 c0t1d0s0
# metattach d5 d25
# metattach d0 d20

Pomocí příkazu metastat se můžeme přesvědčit, že se tyto mirrory začaly synchronizovat:

# metastat d5
d5: Mirror
  Submirror 0: d15
   State: Okay     
  Submirror 1: d25
   State: Resyncing  
  Resync in progress: 7 % done
  Pass: 1
  Read option: roundrobin (default)
  Write option: parallel (default)
  Size: 8395200 blocks (4.0 GB)

d15: Submirror of d5
  State: Okay     
  Size: 8395200 blocks (4.0 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c0t0d0s5     0   No      Okay  Yes 

d25: Submirror of d5
  State: Resyncing  
  Size: 8395200 blocks (4.0 GB)
  Stripe 0:
    Device   Start Block Dbase    State Reloc Hot Spare
    c0t1d0s5     0   No      Okay  Yes

Během synchronizace si přečteme Solaris Volume Manager dokumentaci, nebo alespoň manuálové stránky pro příkazy metaclear, metadevadm, metainit, metaparam, metareplace, metastat, metadb, metahs, metaoffline, metarecover, metaroot, metasync, metadetach, metaimport, metaonline, metarename, metaset a metattach a po dokončení synchronizace máme celý systém na mirrorovaných filesystémech a havárie disku nás už nevyvede z míry :-)

3 Comments

 1. Ahoj, akorat bych k tomu dodal, ze k nastaveni alternativnich bootu nemusime jit do OK promptu, ale staci puzit “eeprom” command. Jinak pekny zaklad SVMka.

 2. Pekny zaklad do SVM. Urcite se hodi. Jedine co bych poradil je to, ze k nastaveni alternativnich bootu neni potreba jit do OK promptu, ale staci vyuzit prikazu *”eeprom”* primo v systemu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *