Antispamový zákon funguje!

Dnes mi prišlo e-mailem vyrozumění z Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Vážený pane,

Úřad pro ochranu osobních údajů prošetřil Vaši stížnost na rozesílání nevyžádaného obchodního sdělení z elektronické adresy [email protected]

Prošetřením bylo zjištěno, že Vaše stížnost byla odůvodněná. Na základě tohoto zjištění bylo odesílateli obchodního sdělení –společnosti Computer press, a.s., Pod Vinicí 23, 143 00 Praha 4, uloženo přijmout opatření k zamezení rozesílání obchodního sdělení v rozporu se zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tato opatření směřují k zajištění takového stavu, kdy obchodní sdělení budou zasílána pouze těm subjektům, kteří s tím vysloví souhlas. Zasílání obchodních sdělení na Vaši adresu bylo s okamžitou platností zastaveno.

O přijetí opatření byl Úřad pro ochranu osobních údajů informován.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *