Manipulace s FS na HP-UX

Stručný přehled příkazů pro práci s disky a filesystemem (volume groupy) na HP-UX.


Přehled připojených disků:

ioscan -fnC disk

Vytvoření nových zařízení nutných pro volume groupu:

cd /dev 
mkdir vg01 
cd vg01
mknod group c 64 0x010000

Vytvoření volume groupy vg01:

vgcreate vg01 /dev/dsk/c1t2d0

Zobrazení volume groupy vg01:

vgdisplay -v vg01

Přidat další disk do volume groupy vg01:

pvcreate -f /dev/rdsk/c0t4d0 
vgextend vg01 /dev/dsk/c0t4d0

Odebrat disk z volume groupy:

vgreduce vg01 /dev/dsk/c0t4d0

Vytvořit 100MB logical volume (LV) sap:
(ano, opravdu je tam rsap – jako raw device)

lvcreate -L 100 -n sap vg01 
newfs -F vxfs /dev/vg01/rsap

Rozšíření LV na 200 MB:

lvextend -L 200 /dev/vg01/sap

Rozšíření FS na 200 MB:

fuser -ku /dev/vg01/sap
umount /dev/vg01/sap
extendfs /sap

Rozšíření FS na 200 MB při Online JFS:

extendfs /sap
(výpočet:200 MB / 4 MB = 50 LE; 50 x 1024 = 51200 blocks)
fsadm -F vxfs -b 51200 /sap

Nastavení podpory largefiles (práce se soubory většími než 2GB):

fsadm -F vxfs -o largefiles /sap

No comments yet

 1. Pokud se pouziva Online JFS (Advanced VxFS), tak lze bez unmoutovani. Overit, zda je na systemu nainstalovan Online JFS se da pomoci:

  # swlist -l fileset | grep -i onlinejfs

  nebo detailneji:

  # swverify * | grep -i onlinejfs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *