K čemu jsou PS1, PS2, PS3 a PS4

Použtí shellovské proměnné PS1 je všeobecně známé – mění vzhled shell promptu. Ale co ostatní proměnné?

Nejdříve zpět k PS1. Pro zopakování si vyzkoušíme pár příkladů:
(zkoušeno v Bashi)

PS1=$'\u@\h:\w\$ '
PS1='pis sem--> '
PS1="${HOSTNAME}:${PWD}> "
PS1=`echo
http://www.tldp.org/HOWTO/Xterm-Title-4.html

http://www.livefirelabs.com/unix_tip_trick_shell_script/apr_2003/04282003.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *